EsomarISO 20252MOAISO 20252NIMAISO 20252dutchenglish
 
 
 
Telefonisch onderzoek  
Vaak vormt een telefonische enquête de meest geschikte dataverzamelingsmethode, of een onmisbare aanvulling op andere methoden. Daarom beschikt DESAN over een modern callcenter, goed opgeleide enquêteurs en bekwame supervisors. Afhankelijk van de aard van het onderzoek en de samenstelling van de doelgroep benaderen we respondenten tijdens kantooruren, 's avonds en/of in het weekend.

Voor ieder onderzoek wordt een team van enquêteurs samengesteld. Alle enquêteurs worden bij indiensttreding en tussentijds intensief getraind en gecoacht. Door middel van uiteenlopende dagelijkse controles en feedback zorgen we dat de kwaliteit van het veldwerk constant hoog blijft.

DESAN heeft ervaring met het benaderen van allerlei verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld ook buitenlandse toeristen. Onze enquêteurs spreken hun talen. En onze software stapt moeiteloos over naar een anderstalige versie van de vragenlijst, zo nodig tijdens een gesprek. Die software (Interview Technology) is trouwens sowieso nogal slim. Dat geeft ons een interviewtechnologische voorsprong die optimale kwaliteit en efficiency garandeert.

Bij DESAN kan de klant altijd een kijkje in de keuken nemen. Zo kunt u meeluisteren met het interview en tegelijkertijd meekijken op het enquêteursscherm. Tijdens pilots kunt u op basis van het verloop van de proefinterviews tijdig eventuele aanpassingen laten doorvoeren. Bovendien krijgt u meteen een overzicht van de resultaten tot dat moment.
 
  DESAN Research Solutions, Transformatorweg 80, 1014 AK Amsterdam, telefoon 020 620 1589, informatie@desan.nl