EsomarISO 20252MOAISO 20252NIMAISO 20252dutchenglish
 
 
 
Record aantal deelnemers aan de Monitor de Bibliotheek op school – basisonderwijs  
april 2015
Onlangs heeft DESAN de vierde meting van de Monitor de Bibliotheek op school – basisonderwijs uitgevoerd in opdracht van Kunst van Lezen. Kunst van Lezen is het leesbevorderingsprogramma van het ministerie van OCW dat door Stichting lezen en de Koninklijke Bibliotheek wordt uitgevoerd.

De ingezette groei van de afgelopen metingen heeft zich sterk doorgezet: 1.000 leesconsulenten, 9.600 leerkrachten en 96.000 leerlingen vulden de online vragenlijsten in! Dit levert een schat aan gegevens op die bibliotheken en scholen inzetten om hun samenwerking te optimaliseren. Naast de stand van zaken kunnen bibliotheken en scholen nu kijken naar de trends en de ontwikkelingen die de samenwerking na meerdere jaren oplevert qua opbrengsten voor de leerlingen. Het is voor iedere deelnemende bibliotheek weer mogelijk om via een door DESAN ontwikkelde portal de rapportages op maat op te stellen en zo de resultaten terug te koppelen.
Voor meer informatie over het onderzoek, zie www.kunstvanlezen.nl
 
  DESAN Research Solutions, Transformatorweg 80, 1014 AK Amsterdam, telefoon 020 620 1589, informatie@desan.nl