EsomarISO 20252MOAISO 20252NIMAISO 20252dutchenglish
 
 
 
Nieuw record Monitor de Bibliotheek op school – basisonderwijs  
maart 2016
Van oktober 2015 tot en met januari 2016 heeft DESAN de vijfde meting van de Monitor de Bibliotheek op school – basisonderwijs uitgevoerd in opdracht van Kunst van Lezen. Kunst van Lezen is het leesbevorderingsprogramma van het ministerie van OCW dat door Stichting lezen en de Koninklijke Bibliotheek wordt uitgevoerd.

De groei van de afgelopen metingen heeft zich sterk doorgezet: maar liefst 1.270 leesconsulenten, 12.880 leerkrachten en 127.520 leerlingen vulden de online vragenlijsten in. Het aantal deelnemende scholen bedroeg 1.400.

De monitor levert een schat aan gegevens op die bibliotheken en scholen inzetten om hun samenwerking te optimaliseren. Naast de huidige stand van zaken kunnen bibliotheken en scholen nu kijken naar de trends en ontwikkelingen die de samenwerking na meerdere jaren oplevert qua opbrengsten voor de leerlingen. Iedere deelnemende bibliotheek kan via een door DESAN ontwikkelde portal rapportages op maat opstellen en zo de resultaten terugkoppelen.

Voor meer informatie over het onderzoek, zie www.kunstvanlezen.nl
 
  DESAN Research Solutions, Transformatorweg 80, 1014 AK Amsterdam, telefoon 020 620 1589, informatie@desan.nl