EsomarISO 20252MOAISO 20252NIMAISO 20252dutchenglish
 
 
 
Landelijke rapportages Bibiliotheek op school en BoekStart gepubliceerd  
september 2020
In het kader van het leesbevorderingsprogramme Kunst van Lezen van de Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek, voert DESAN jaarlijks de Monitor de Bibliotheek op school uit, sinds 2012 in het primair onderwijs en sinds 2014 ook in het voortgezet onderwijs. In 2015 is daar de Monitor BoekStart in de kinderopvang bijgekomen. Deze jaarlijkse onderzoeken, inhoudelijk samengesteld door bureau Sardes, richten zich op de leesbevorderende activiteiten van bibliotheken en scholen en leesvaardigheid en leesplezier van kinderen en jongeren.

In 2019/2020 deden in totaal 137.000 leerlingen, 20.000 leerkrachten, docenten en pedagogisch medewerkers en 1.500 bibliotheekmedewerkers aan het onderzoek mee. Het volume van de Monitors is daarmee groter dan ooit. De resultaten worden door scholen, bibliotheken en Stichting Lezen gebruikt om leesbevordering op de agenda te houden en de activiteiten verder te optimalieren.

Op de website van de Bibliotheek op school zijn zowel samenvattingen van de door DESAN opgestelde landelijke rapportages te vinden als de volledige rapporten voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
 
  DESAN Research Solutions, Transformatorweg 80, 1014 AK Amsterdam, telefoon 020 620 1589, informatie@desan.nl