EsomarISO 20252MOAISO 20252NIMAISO 20252dutchenglish
 
 
 
Onderzoek rond raadsverkiezingen Venlo en Arcen & Velden  
januari 2010
Onder inwoners van de gemeenten Venlo en Arcen & Velden heeft DESAN een onderzoek uitgevoerd rond de gemeenteraadsverkiezingen op 18 november jl. Voor het onderzoek, in opdracht van de gemeente Venlo in samenwerking met de Universiteit Leiden, zijn twee metingen uitgevoerd. Voor de voormeting zijn medio oktober circa 2900 stemgerechtigde inwoners van Venlo en Arcen & Velden benaderd met een schriftelijke vragenlijst. Zij kregen hierbij tevens de mogelijkheid om de vragenlijst via het internet in te vullen. Voor deze voormeting heeft DESAN ondersteuning verleend bij de ontwikkeling van de vragenlijst. DESAN heeft ook drukwerk en verzending van de vragenlijsten en begeleidende brieven verzorgd, alsmede programmering en hosting van de webvragenlijst en een technische en telefonische helpdesk tijdens het veldwerk.

Voor de nameting zijn circa 700 deelnemers aan de voormeting kort na de gemeenteraadsverkiezingen benaderd met een aangepaste vragenlijst. Mede door inzet van een schriftelijke vragenlijst bij het rappel is voor de nameting een hoog responspercentage (75%) behaald.
 
  DESAN Research Solutions, Transformatorweg 80, 1014 AK Amsterdam, telefoon 020 620 1589, informatie@desan.nl