EsomarISO 20252MOAISO 20252NIMAISO 20252dutchenglish
 
 
 
DESAN deelt kennis op Canadees congres  
oktober 2010
Op het jaarlijkse 'International Methodology Symposium' van het Canadese Bureau voor de Statistiek, van 26 tot en met 29 oktober 2010, zullen experts uit vele landen van de wereld de laatste ontwikkelingen op het gebied van methodologie, dataverzameling en statistiek bespreken. Onderwerp van het symposium is de combinatie van gegevens uit bevolkingsregisters, andere administratieve bronnen en surveys voor sociaal-economische statistieken. DESAN legt in twee presentaties zijn eigen ervaringen met betrekking tot de combinatie van 'primaire' en 'secundaire' databronnen voor aan het internationale forum.

In de eerste presentatie (Using administrative data to find the best medium: examples of mixed sources and mixed modes) zetten Hans Rutjes en Jannes Hartkamp uiteen hoe achtergrondgegevens uit, bijvoorbeeld, het bevolkingsregister kunnen worden gebruikt om door gedifferentieerde steekproeftrekking en selectieve inzet van verschillende dataverzamelingsmethoden maximale kwaliteit tegen minimale kosten te bereiken. Een recent onderzoek voor de Gemeente Den Haag dient daarbij als voorbeeld.

In de tweede DESAN-presentatie (The interplay between administrative data and survey data in the Early School Leavers Survey for the City of Rotterdam) laat Hartkamp zien hoe hiaten in administratieve bronnen kunnen worden opgevuld met enquêtegegevens door specifieke steekproefselectie, weging en analyse.
 
  DESAN Research Solutions, Transformatorweg 80, 1014 AK Amsterdam, telefoon 020 620 1589, informatie@desan.nl